(1)
Ali, M. ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU’I. aqidahta 2016, 1, 69-98.