Ali, M. (2016). ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU’I. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 1(1), 69-98. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v1i1.1310