Ali, Muhammad. 2016. “ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU’I”. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah 1 (1), 69-98. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v1i1.1310.