Ali, M. “ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU’I”. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, Vol. 1, no. 1, Sept. 2016, pp. 69-98, doi:10.24252/aqidahta.v1i1.1310.